Om Vandværket

Vi har vandværk fælles med uldum Vandværk og det benævnes SOM FÆLLESVANDVÆRKET.

Begge byer får al deres vand fra FÆLLESVANDVÆRKET og de tilhørende boringer.